Witamy w zapisach on-line! Zwiń

Dzięki kwestionariuszowi możesz zapisać się do szkoły na wybrany kierunek bez stania w kolejkach i podawania wszystkich danych w sekretariatach!
W kwestionariuszu konieczne jest podanie wszystkich danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji. Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

  • dowód osobisty
  • książeczka wojskowa (jeżeli została wydana)

W celu zakończenia rejestracji niezbędne są ich numery.

Zapraszamy do skorzystania z zapisów on-line

  
Warunki przyjęcia do szkoły Zwiń

Rejestracja on-line nie jest równoznaczna z przyjęciem do szkoły.

Po zakończeniu procesu rejestracji, należy w ciągu 14 dni zgłosić się z kompletem dokumentów do sekretariatu szkoły w danym mieście, gdzie dokończony zostanie zapis (informacja ta nie dotyczy osób dokonujących zapisu na kursy maturalne lub zawodowe).

Dokumenty wymagane przy zapisie:
1. Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły programowo niższej
2. Dowód osobisty
3. Dwa zdjęcia (można donieść w późniejszym terminie)
4. Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu/ogólnego (lub, w wybranych miastach, od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku (dotyczy szkół policealnych)

Niezgłoszenie się w wymaganym terminie spowoduje usunięcie danych kandydata z systemu.

  
Krok 1 - Wybór szkoły Zwiń

Wybierz kierunek i szkołę:

Wybierz miasto:


  Strona wygenerowana w 00:00:00.140

Zapisy on-line
Teraz możesz zapisać się do dowolnej szkoły COSINUS i uniknąć kolejek w sekretariacie!

Przed przystąpienia do wypełniania kwestionariusza on-line prosimy o przygotowanie dowodu osobistego a w przypadku mężczyzn dodatkowo książeczki wojskowej (jeżeli została wydana), do wypełnienia kwestionariusza potrzebne będą ich numery.

Zapraszamy do skorzystania z zapisów on-line
Kontakt
Chciałbyś zmienić coś w naszym serwisie? Napisz nam o tym!