Określ w jaki sposób chcesz wybrać szkołę
Wyślij zgłoszenie
Wypełnij dane rozszerzone, a Twój zapis do szkoły będzie skuteczny bez wizyty w sekretariacie.*
* dotyczy osób z obywatelstwem polskim